Hebrew

אנו מספקים תרגומים מקצועיים בשפות אנגלית, צרפתית וספרדית

תרגום מסמכים משפטיים / רפואיים / פיננסיים, תרגום לצרכי הגירה ולימודים בחו”ל

יפויי כח
חוזים
הסכמים מסחריים
חוזי רכישה / מכירה
מכרזים
תצהירים
תעודות נישואין / גירושין / לידה / פטירה ועוד
תעודת התאגדות / תקנון חברה
הסכם הפצה
פרוטוקול בית משפט
פסקי דין
כתבי תביעה / הגנה
הסכמי ממון / חיים משותפים
טיוטת חוזה למטרת משא ומתן
זכרון דברים
דוחות רפואיים
רישום מקרקעין
חוקים, תקנות, דינים
מסמכי בוררות
צווים ופקודות
תעודת בגרות
דיפלומה
גליון ציונים
קורות חיים
הסכם גירושין
הסכם ממון
הסכם שכירות
הסכם מכר
טפסים שונים
טופס מס רכישה/ מס שבח
מכתבי המלצה
מאמרים

לקבלת הצעת מחיר אנא העבירו אלינו (ללא כל התחייבות מצידכם) את החומר הסרוק (בדוא”ל או בפקס) בציון שפת יעד לתרגום, ונחזור אליכם בהקדם
translations@dreymann.net

לתשומת ליבכם
הקונסוליה הישראלית בסאן פרנסיסקו עדכנה לאחרונה את דרישותיה
:בנוגע למסמכים הדורשים תרגום
http://embassies.gov.il/san-francisco/ConsularServices/Pages/Notary-Services.aspx

Payment